MERAK EDİLENLER

MERAK EDİLENLER

Üyelik aidatı değişkendir. Önceki yılların istatistiki rakamları ve giderleri baz alınarak yeni yılın tahmini giderlerinin toplamının üye sayısına eşit olarak bölünmesiyle ortaya çıkan rakam kişi başına ödemekle yükümlü olan her birey için yıllık aidat olarak belirlenir. (Ailenin 18 yaşından küçük birinci ve ikinci çocukları ücrete tabidir. Ailenin 18 yaşından küçük, ikinci çocuktan sonraki çocukları 18 yaşına kadar ücretsizdir.) Üyeler Fon hizmetlerinden yararlanabilmeleri için yıllık aidat ücretini kendilerine bildirilen süre içerisinde ödemekle yükümlüdürler.( Bkz. Şartname 5. madde a ve b fıkrası )[/slide] [slide name=”Üyelik ne zaman yürürlüğe girer?”]Fona ait olan kayıt formu veya internet sitesi online kayıt bölümü üzerinden mevcut olan müracaat formu şartnamenin 2. maddesine uygun olarak doldurulup Fon‘a gönderilir. Bir dafaya mahsus ödenmesi gereken kayıt bedeli Fon hesabına havale yapılır. Kayıt ücretinin Fon resmi hesabına para giriş tarihinden 30 gün sonra Fon üyelik hakkı kazanılmış olur. Ani kaza ölümlerinde 30 gün bekleme süresi aranmaz.

Almanya ve Türkiye vatandaşlığı dışındaki ülke vatandaşlığına sahip olan üyelerin vefat etmeleri durumunda cenaze nakli en yakın havaalanına kadar yapılır. Cenaze masrafının Fon tarafında sadece 2500 euraya kadarı karşılanır, üzerindeki cenaze masrafı cenaze sahibine aittir. (Almanya ve Türkiye vatandaşlarının cenaze masrafı maksimum +/- 2500 euro kadardır.)[/slide] [slide name=”Almanya’da defnolunmak istiyorum, yinede fona üye olabilirmiyim?”]Cenazelerini Almanya`da defnetmek isteyen üyelerimiz için Şartnamenin 6. Maddesinin a,b,c fıkraları uygulanır. Cenaze Uluslararası standartlara haiz bir tabuta konularak defnedilecek  mazarlığa kadar nakil işlemi yapılır. Mezar yeri ücreti ve kirası cenaze sahibi tarafından ödenir. (Bkz. Şartname 7. madde f ve g fıkraları)

Tedaviye cevap vermeyen amansız bir hastalığa yakalanan kişilerin üyelik müracaatları kabul edilmemektedir. (Bkz. Şartname 3. madde b fıkrası)

Almanya ve üyenin vatanı dışındaki herhangi bir ülkede vefat vuku bulduğunda cenaze sahibi kendi imkanları ile  bulunulan ülkenin vatandaşı olduğu konsolosluk veya elçiliği üzerinden cenaze ile alakalı iş ve işlemlerini tamamlar. Süreç sonunda ölüm raporunun Fon‘a ibraz edilmesi durumunda mevtanın resmi mirascısına 1500 € yardım yapılır. Vefatın üyenin vatanında vuku bulması halinde cenaze yakını bağlı bulunduğu il veya ilçenin Mezarlıklar Daire Müdürlüğüyle cenaze iş ve işlemlerini tamamlar. Süreç sonunda ölüm raporunun Fon’a ibraz edilmesi halinde mevtanın resmi mirasçısına 500 € yardım yapılır.[/slide] [slide name=”18 yaşından büyük çocuklar Velisi üyeliğinden faydalanabilirmi?”]

Yeni kayıt müracaatlarında ailenin 18 yaşından gün almış olan her bir çocuğunun müstakil olarak üye kayıt formu doldurarak kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıtlı olan ailenin çocuklarının 18 yaşına girmeleri halinde mevcut olan üye kayıtları  aile üye dosyasından ayrılıp kendi adlarına mahsus münferit üye dosyası açılır. Bulunulan yılın sonunda  Fon tarafından  adlarına dosya açılıp üyeliklerinin devam ettiğine dair kendilerine  bilgilendirme mektubu gönderilir.[/slide] [slide name=”Üyenin yükümlülükleri varmıdır?”]

Her sözleşme sahibi kendisini veya ailesini ilgilendiren kişisel bilgiler, bu bilgilerdeki her türlü durum değişikliği (Medeni hal, adres, telefon, konto, yeni doğan çocuk, soyisim değişikliği vs.) eksiksiz olarak  Fon‘a 15 gün içerisinde bildirmekle, şartnameye uygun hareket etmek ve yıllık aidatı verilen süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.[/slide] [slide name=”Yıllık ödemeleri hesabımdan çekemediğiniz zaman ikaz masrafı ilave edilirmi?”]Fonumuza hesaptan para çekme yetkisi vermiş üyenin, her hangi bir sebepten dolayı hesabından ilgili meblağın çekilememesi halinde banka işlem ve masraf bedeli olan 10€ yu yıllık aidatının üzerine ilave edip  Fon hesabına havale yapması gerekir

Üye olmakta müslüman olma şartı aranmaktadır. Müslüman her ülke vatandaşı Fon’a üye olabilmektedir.

Üyelik başvurusu online yapılmıyor ise üye kayıt formu eksiksiz doldurulup imzalanıp orjinal olarak birinci sayfası ve kayıt ücretinin havale yapıldığına dair banka makbuzunun kopyası ile birlikte Merkad Cenaze Fonu Köln adresine normal posta yoluyla ulaştırılır. Faks yoluyla ulaştırılan kayıt formları dikkata alınmaz.[/slide] [slide name=”% 100 engelli çocuklar velisi üyeliğinden ne zamana kadar yararlanabilir?”]% 100 engelli çocuklar kayıt olduktan sonra velisinin üyeliğinden 18 yaşına kadar yararlanabilir.

Müslüman her ülke vatandaşı Fon’a üye olabilir. (Bkz. Şartname 1. Madde a,b,c fıkraları – 7 madde i fıkrası)