Home

Beige und Gebranntes Orange Elegant und Einfach Beraterin Freiberuflich Website

Hakkımızda

Hoş geldiniz! Biz, Merkad Cenaze Fonu, acılı günlerinizde yanınızda olmak ve cenaze sürecinde sizlere destek sunmak için buradayız. Dernegimiz, yılların deneyimi ve uzman kadrosuyla birlikte, hassas bir dönemde sizlere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Vizyonumuz: Cenaze sürecini anlayış, saygı ve profesyonellikle yönlendirmek, ailelerimize huzur vermek ve bu zorlu dönemde yanlarında olmak.

Misyonumuz: Müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak adına etkili ve duyarlı cenaze hizmetleri sunmak, geleneksel değerlere saygı göstermek ve her ailenin ihtiyacına özel çözümler sunmak.

Hizmetlerimiz:

 1. Cenaze Organizasyonu: Detaylı bir planlama ile cenaze sürecini yönlendiriyor, belgelerin düzenlenmesinde ve organizasyon sürecinde sizlere yardımcı oluyoruz.

 2. Cenaze Namazı Hizmetleri: Cenaze namazının düzenlenmesi ve tüm detayların planlanmasında sizlere rehberlik ediyor, imam ve cemaat bulunabilirliğini sağlıyoruz.

 3. Mezarlık İşlemleri: Mezarlık seçimi, kabir açma, defin işlemleri gibi tüm süreçlerde sizlere destek sunuyoruz.

 4. Taziye Hizmetleri: Bay ve bayan taziye ekiplerimiz acılı günlerinizde yanınızda olacak, duygusal destek sağlayacak ve ihtiyacınız olan her konuda size yardımcı olacaktır.

Hoş geldiniz! Biz, Merkad Cenaze Fonu, acılı günlerinizde yanınızda olmak ve cenaze sürecinde sizlere destek sunmak için buradayız. dergnemiiz, yılların deneyimi ve uzman kadrosuyla birlikte, hassas bir dönemde sizlere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Vizyonumuz: Cenaze sürecini anlayış, saygı ve profesyonellikle yönlendirmek, ailelerimize huzur vermek ve bu zorlu dönemde yanlarında olmak.

Misyonumuz: Müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak adına etkili ve duyarlı cenaze hizmetleri sunmak, geleneksel değerlere saygı göstermek ve her ailenin ihtiyacına özel çözümler sunmak.

Hizmetlerimiz:

 1. Cenaze Organizasyonu: Detaylı bir planlama ile cenaze sürecini yönlendiriyor, belgelerin düzenlenmesinde ve organizasyon sürecinde sizlere yardımcı oluyoruz.

 2. Cenaze Namazı Hizmetleri: Cenaze namazının düzenlenmesi ve tüm detayların planlanmasında sizlere rehberlik ediyor, imam ve cemaat bulunabilirliğini sağlıyoruz.

 3. Mezarlık İşlemleri: Mezarlık seçimi, kabir açma, defin işlemleri gibi tüm süreçlerde sizlere destek sunuyoruz.

 4. Taziye Hizmetleri: Bay ve bayan taziye ekiplerimiz acılı günlerinizde yanınızda olacak, duygusal destek sağlayacak ve ihtiyacınız olan her konuda size yardımcı olacaktır.

TAZİYE

Dünya genelindeki geniş vakıf ağımız bünyesindeki bay, bayan taziye ekiplerimizle Avrupa´da ve Türkiye´de üyelerimizin acı günlerinde kendilerine destek oluyoruz.

FON ÜYELİĞİ

Almanya’da yaşayan tüm üyelerimizin sosyal yardımlaşma ve dayanışma anlayışıyla acılı günlerinde birbirlerine destek olmaları, cenazelerinin islami kurallara uygun bir şekilde techiz ve tekfin işlerine yardımcı olup, cenazenin özenli bir şekilde defin yerine kadar naklini gerçekleştirmak, bununla ilgili tüzüğün öngördüğü masrafları karşılamak ve Ümmet-i Muhammed’in hayrına vesile olmak maksadıyla kurulmuştur.

a) Müslüman olmak, T.C. vatandaşı, Almanya vatandaşı, diğer ülkelerin vatandaşı olmak.

b) Almanya’da ikamet ediyor olmak. Turist ve geçici görevli olmamak.

c) Almanya, T.C. veya başka bir ülke mahkemelerince hakkında arama, tutuklama, mahkumiyet, mahcuriyet (kısıtlılık) kararı bulunmamak.

d) Yönetim Kurulu müracaat dilekçesi hakkında kendi takdiri doğrultusunda karar verir. Üye adayının başvurusunu kabul etmeme ve üyelikten gerekçe göstermeden çıkarma hakkına sahiptir.

e) Üyelik, kayıt formunun aslı ve beraberinde ödenen kayıt ücretinin banka dekontunun kopyasının Fon’a ulaştırılmasından sonra Yönetim Kurulu tarafından kabulü ile elde edilir.

f) Eksiksiz ve usulüne uygun olarak doldurulup, imzalanıp fon müdürlüğüne ulaştırılan kayıt formları değerlendirilip, üyeliğe kabulüne karar verildikten sonra 45 gün içerisinde üye kartı ve onay mektubu gönderilir. Usulüne uygun olmayan müracaatlar ile hatalı para yatırmalardan dolayı çıkacak aksaklıklardan fon mesul değildir.

g) Kayıt ücretinin fon hesabına giriş tarihi üyeliğin başlangıç tarihidir. Kayıt formu üzerindeki tarihler bağlayıcı değildir. Sorumluluk kabul edilmez.

h) Üyeler, Fon üyeliğinden ayrılmak istedikleri yılın yıllık masraf payını ödeyerek yıl sonundan 3 ay önce yazılı bir dilekçe ile üyelikten ayrılabilirler. Yapılan bağış iade edilmez. Üyelikten çıkarılan veya kendi isteği ile ayrılan üyeler önceki yıllara ait herhangi bir hak talep edemezler.[/slide][slide name=”Fondan yararlanma”]

a) Madde 2 deki şartları yerine getirenlerin Fon’dan yararlanma hakkı Fon hesabına ödenen kayıt ücretinin giriş tarihinden itibaren 30 gün sonra başlar. Ani kaza ölümlerinde 30 gün bekleme süresi aranılmaz.

b) Kayıt olmadan önce tedaviye cevap vermeyecek hastalığı tesbit edilen kişiler Fon’dan

yararlanamaz ve Fon her an üyeden sağlık raporu isteme hakkına sahiptir.

c) Bekleme süresi dolmadan vefat eden üyeler Fon haklarından yararlanamadıkları gibi ödemiş oldukları kayıt ücreti de geri iade edilmez.

d) İntihar eden kişiler Fon haklarından yararlanamazlar.

e) Ölü doğan bebekler için Almanya’da ki canaze işlem masrafları karşılanır, mezar yeri ücreti üyeye aittir.

a) Fona bireysel ve aile başvuru kayıt ücreti aşağıda belirtildiği gibi yapılacaktır:

0 – 17 yaş arası Kişi başı 5 €
18 – 49 yaş arası Kişi başı 25 €
50 – 60 yaş arası Kişi başı 250 €
61 – 70 yaş arası Kişi başı 500 €
71 yaş ve üzeri Kişi başı 1500 €

b) Ailenin 18 yaşından küçük 2 den sonraki çocukları 18 yaşına kadar ücretsizdir.

c) Ailenin 18 yaşından küçük çocukları anne ve basının Fon’dan ayrılması

durumunda Fon’dan yararlanma hakkını kaybederler. Anne ve babasından birinin

Fon’dan ayrılması durumunda ücretsiz yararlanma hakları 18 yaşına kadar devam

eder. Ailenin yeni doğan çocuklarının 30 gün Fon’dan yararlanma hakkı vardır. 30 gün

sonrasında Doğum belgesi (Geburtsurkunde) ile beraber üyelik için müracaat

etmeleri gerekir.

d)Bulunulan yıl içerisinde ailenin 18 yaşına giren çocuklarının velileri mektupla bilgilendirilerek reşit olan çocukları Aralık ayının sonunda aile dosyasından ayrılır, kendi adına özel üyelik dosyası açılır. Giren yıl için kendileri adına yıllık masraf payı faturası gönderilerek üyeliği yazılı çıkış verilmediği sürece devam ettirilir.

a) Fon hizmetlerinden yararlanma hakkına sahip bir vefatın bildirilmesi halinde Cenaze Fonu, cenazenin iş ve işlemlerinin yapılması için bir cenaze nakil firması görevlendirir.
b) Fon tarafından görevlendirilen cenaze nakil firması vefat edenin yakınlarıyla irtibat kurarak resmi dairelerdeki işlemler için gerekli evrakları teslim alır.
c) Fon tarafından görevlendirilmiş nakil firması cenazeyi doktor muayenesinden sonra tabii ölüm tesbit raporu (Todesbescheinigung) ile birlikte teslim alır.
d) İstenilmesi halinde şartlar dâhilinde cenaze islami usullere göre vefatın vuku bulduğu mahalde yıkanır, kefenlenir ve cenaze namazı kılınır.
e) Doktor muayenesi sonucu şüpheli ölüm tesbiti yapılan cenazeye savcılık el koyar. Adli tıp raporu ile savcılığın vereceği serbestlik belgesi (Freigabebescheinigung) olmadan görevli cenaze nakil firması cenazeyi teslim alamaz.
f) Cenaze Almanya’da defnedilecek ise defin izni (Bestattungserlaubnis), üyenin vatanında defnedilecekse ‘’ yurt dışına çıkış belgesi’’ (Leichenpass) Kamu düzeni dairesinden (Standesamt) alınır.
g) Cenaze Almanya’da defnedilecek ise mahalin standartlarına uygun bir tabuta yerleştirilerek cenaze nakil firması tarafından defnedilecek yere kadar götürülür. Mezar yeri kullanım hakkı ücreti (Grabnützungsentgeld) cenaze sahibi tarafından karşılanır.
h) Cenaze Türkiye’de defnedilecek ise, Uluslararası standartlara haiz bir tabuta yerleştirilerek hava yoluyla defnedileceği yere en yakın havaalanına, oradan da daha önceden görevlendirilen ambulans veya cenaze nakil aracı ile mezarlığa kadar nakli yapılır. Fon’a bildirilen yakınlarından bir refakatçinin gidiş – dönüş uçak bileti uygun olan havayolu şirketinin ekonomi sınıfının o günkü mini tarifesi üzerinden karşılanır.
i) T.C. ve Almanya vatandaşı dışındaki ülke vatandaşı olan üyelerinin vefatı durumunda cenazenin nakli en yakın havaalanına kadar yapılır, bundan sonraki süreç cenaze sahibine aittir. T.C. ve Almanya vatandaşlığı dışındaki diğer ülke vatandaşı olan üyelerin cenaze masrafı 2500 € ya (ikibin beşyüz) kadar karşılanır. Üzerinde oluşacak masraf cenaze sahibi tarafından üstlenilir.
j) Alman asıllı Almanya vatandaşlarının Türkiye’ye defin taleplerinin onay ve kabulü T.C.’nin ilgili bakanlıklarının yetkisi dahilindedir.
k) Resmi makamlardan, tatil ve bayram günlerinden, havayolu şirketlerinden, hava muhalefetinden, tabii afetlerden ve Fon dışındaki sebeplerden kaynaklanacak gecikmelerden Fon sorumlu değildir.

Cenazelerini Almanya’da defnetmek isteyenler içinde 7. maddenin (a, b, c, d, f, g) fıkraları uygulanır. Cenaze uluslararası standartlara haiz bir tabuta yerleştirilerek defnedilecek yere kadar fon tarafından götürülür. Mezar yeri ücreti ve kirası cenaze sahibi tarafından ödenir.

a) Yönetim Kurulu yıl içerisinde yapılan masraflar ve Fon risk faktörlerini değerlendirip kişi başına ödenecek yıllık masraf payı bedelini ve gider yönetmeliğini belirler.
b) Üyeler Cenaze Fonu’nun hizmetlerinden yararlanabilmek için yıllık masraf payını belirtilen süre içerisinde ödemekle yükümlüdürler. Yıllık masraf payı borcu olan üyeler vefat halinde hizmetlerden yararlanamazlar.
c) Ekim ayından önce kayıt olanlar, bekleme süresini müteakib iki hafta içerisinde bulunulan yılın yıllık masraf payını ödemekle yükümlüdür. Ekim ayından itibaren kayıt olan üyeler bulunulan yılın yıllık masraf payı ödemekten muaf olurlar.
c) Mektuplar, elektronik posta adresi olan üyelere mail olarak, diğer üyelere normal posta tarifesi ile gönderilir. Kendisine yıllık masraf payı bildirisi ulaşmayan üyelerin 15 Ocak’a kadar Fon’u 0221 29932553 – 54 nolu telefonlardan arayıp gereken yıllık masraf payı bedelini öğrenerek bildirilen süre içerisinde ödemeleri gerekmektedir.

Aksi takdirde bir sonraki hatırlatma mektubuna 5 € ihtar bedeli eklenerek gönderilir.

d) Geçmiş yıllardan masraf payı borcu sebebiyle fondan yararlanma hakkını kaybeden üyeler birikmiş olan borçlarını ödemeden yeniden üye olamazlar. Tekrar Fon’dan yararlanma hakkı 30 gün bekleme süresinden sonra devam eder.

e) Üye veya Fon’dan yararlanma hakkı olan aile fertlerinden biri vefat edip Fon hizmetlerinden yararlandığı takdirde, diğer aile fertlerinin fon üyeliklerini Almanya’da ikametleri olduğu sürece 10 yıl devam ettirmeleri gerekir. Aksi takdirde yapılan tüm masraflar Fon’a iade edilmek zorundadır.

a) Fon hizmetlerinden yararlanma hakkına sahip üyelerin vatanlarında vefat etmeleri durumunda cenaze sahipleri cenazelerini kendi imkanları ile defnederler. Bu durumda vefat edenin Fon üye numarası, Pasaportunun Almanya oturum müsadesinin fotokopisi, ölüm belgesi ve paranın havale edileceği banka bilgilerinin bir dilekçe ile 6 ay içerisinde Cenaze Fonu’na ulaştırılması halinde eşine, eşi yoksa cenaze ile ilgilenen kanuni mirasçısına 500 € (Beşyüz Euro) para yardımı yapılır.

b) Almanya ve üyenin vatanı dışında vuku bulan ölümlerde 8. maddenin (a) fıkrasındaki işlem yapılır. Eşine, eşi yoksa resmi mirasçısına 1500 € (Binbeşyüz Euro) yardım yapılır.

c) Toplu olarak vuku bulan ölümlerde (doğal afet, hava, kara, deniz ve demir yolu kaza ölümleri vs.) o yılın Fona ait masrafları çıkarıldıktan sonra kalan bütçesinin % 75 i cenaze sahiplerine eşit miktarda paylaştırlır. Mevcut bütçenin üstündeki masraflardan fon mesul değildir.[/slide][slide name=”Almanya dışında vefat edenlerin durumu”]Almanya kurum ve kuruluşlarınca verilen ölüm yardım paralarının tamamı hak sahiplerine ait olup, konu ile ilgili işlemler de kendileri tarafında yürütülür.

Almanya kurum ve kuruluşlarınca verilen ölüm yardım paralarının tamamı hak sahiplerine ait olup, konu ile ilgili işlemler de kendileri tarafında yürütülür.[/slide][slide name=”Fondan ayrılma”]Üyeler, ayrılmak istedikleri senenin aidatını ödeyerek yazılı bir dilekçe ile fondan ayrılabilirler. Fondan çıkarılan yada kendi isteği ile ayrılan üyeler önceki yıllara ait herhangi bir hak (masraf payı v.s) talep edemezler. Cenaze fonu herhangi bir üye adayının başvurusunu kabul etmeme ve herhangi bir üyeliğide sona erdirme hakkına sahiptir. Bununla ilgili olarak bilgi verme sorumluluğu yoktur.[/slide][slide name=”Bilgi verme yükümlülüğü”]Üye, kendisi ve fon hizmetlerinden yararlanma hakkı olan aile fertlerinin medeni hal, yeni doğan çocukları, adres, telefon ve banka bilgileri vs. ile alakalı her türlü değişiklikleri en geç 30 gün içerisinde Cenaze Fonu’na yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi durumda iletişimsizlikten kaynaklanan aksamalardan doğacak hiç bir sorumluluk kabul edilmez.

Cenaze Fonu şartnamesine uygun olmadığı halde hizmetlerden yararlanmak için hileli yollarla kayıt yaptıranlar, bunlara ortak olanlar ve kanun dışı usullere tevessül edenler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasına dair suç duyurusunda bulunulur ve yapılan haksız ödemeler kendilerinden geri alınır.

Müracaat sahibi Almanya Merkad Cenaze Fonu’nun düzenlemiş olduğu yukarıdaki şartnameyi ve lüzumu halinde yapılacak değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

Anlaşmazlıklar durumunda Almanya mahkemeleri yetkildir.*Merkad Cenaze Fonu bir sigorta statüsünde olmayıp, hizmetlerini imkanlar çerçevesinde karşılıklı yardımlaşma esasına dayalı anlayış içerisinde sürdürür.

TECHİZ & TEKFİN

“Her canlı, mutlaka ölümü tadacaktır.” (Al-i İmran 185)

 • Kendisine meşakkat olmamak şartı ile kıbleye karşı sağ tarafına çevirmek.
 • Kelime-i Tevhidi ve Şehadet telkin etmek, yani başucunda bulunan kimse hastaya “La ilahe illallâh Mühammedün Rasülullâh” ve ”Eşhedü en Lailahe İllallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasülüh” diyerek hatırlatır. Ancak bu telkini yaparken “sende söyle” diye ısrar edilmez, yanında söylenmesi kâfidir.
 • Hastanın yanında istiğfar getirmek, yani “Estağfirullâh el azîm ve etûbü ileyh” demekte lazımdır.
 • Hasta’nın yanında bulunan kişi akraba ve yakınlarına telkin ve istiğfarla beraber Cenab-ı Hakk’ın rahmetinden bahseden güzel sözler söylemeleri gerekir.
 • Hastaya kısa aralıklarla su vermek uygun olur. (Çay kaşığı veya pamuk ile dudağı ıslıtılabilinir.)
 • Yanında Yasin-i Şerif (36) ve Sure-i Ra’d (13) okunmalıdır.
 • Eni uzun bir bezle çene, ağız kapanarak tepesinden bağlanır.
 • Gözler açık kalmışsa kapatılır. Kapatan kimse ”Bismillahi ve ala milleti rasülillah” diye dua eder.
 • Bu işi yapan kimse şöyle dua etmelidir; “Allah’ım, buna işini kolay et, kendisine ilerisini âsan et, onu cemalinle mes’ut et. Ona yöneldiği âlemi, içerisinden çıktığı âlemden hayırlı kıl.”
 • Yıkanıncaya kadar mevtanın yanında Kuran-ı Kerim okunmaz, başka yerlerde okunabilir.
 • Ölünün üzerine bir bez örtü çekilir, yanında güzel kokulu tütsüler yakılır
 • Ayrıca ölenin karnının şişmemesi için karnının üstüne metal bir madde (demir parçası, makas, bıçak vb.) konulur.
 • Elleri yanlarına dümdüz olarak uzatılır. Göğsünün üzerine (!) koymak caiz değildir.
 • Yanında cünüp ve hayızlı kimseler bulunmaz. Gece ise odasında ısık açık tutulur. Pencere mevsime göre açık veya aralık bulundurulur.
 • Vefat ettiğine tamamen kanat getirildikten sonra teçhiz ve tekfine baslanır.
 • Cenaze teneşir üzerine konulur. Teneşir olmadığı takdirde masa gibi yüksek bir yere de konabilir.
 • Sırt üstü yatırılır.
 • Etrafında tek adetlerle güzel kokulu tütsüler yakılabilir.
 • Suyun temiz ve ısıtılmış olması müstehaptır.
 • Avret mahalli (mahrem yerleri) bir örtü ile kapatılarak üstündeki çamaşır çıkarılır.
 • Cenaze yıkayana (erkek olana) Gâsil veya (hanım olana) Gâsile denir. Evvela gâsil vazifesini yerine getirmeye niyet edip, gasl’e, yani yıkamaya besmele ile başlamalı ve abdest aldırmalı.
 • Avret yerlerine el sürmek caiz olmadığı için bir bezle ve eldiven ile örtü altından el uzatarak iyice yıkanır.
 • Yüzünü ve dirseklerine kadar ellerini ve kollarını yıkadıktan sonra başına mesh yapılır. Ayakları yıkanır, abdest aldırılmış olunur.
 • Saç ve sakallar mümkünse hatmi ile, olmadığı takdirde sabunla yıkanır: (Hatmi çiçeği (Alcea pallida) sabun vazifesini gören, güzel kokulu bir çiçektir.)
 • Baş ve bedeni yıkadıktan sonra cenaze sol tarafına çevirilerek evvela sağ tarafı sonra da sol tarafı yıkanır.
 • Ondan sonra cenazeyi yıkayan mevta’nın karnına yavaşça basar; bir şey çıkarsa onu da yıkar. Böyle bir durumda aldırdığı abdesti ve guslü yenilemesine gerek yoktur.
 • Guslün her defasının üçerden eksik olmaması sünnettir. Lüzumuna göre daha ziyade yıkanır, ancak lüzumsuz olarak su israf edilmez.
 • Cenazenin yıkanacağı yer örtülü, kapalı alan olmalı ve yıkayıcı ve yardımcılarından başka kimse görmemelidir.
 • Yıkayıcı “Gusul farzını iskata niyet ettim” diye duâ eder; çünkü cenazeyi yıkamak farz-ı kifayedir. Yıkayan kimse farzı ifa etmiş olur.
 • Yıkayıcı besmele ile gasle başladığı gibi sonuna doğru “Ğufraneke, Ya Rahîm” der.
 • Yıkayan kimse cenazede göreceği ve başkalarının duyması münasip olmayan şeyleri açıklayamaz. Mesela: Yıkarken kokmuş veya kararmıs veya korkunç bir hal almış olunsa, bunları ifşa etmek uygun değildir.
 • Meyyitin yıkandığı vakit güzel kokması, nur gibi olması, kolaylıkla çevrilmesi, kuş gibi hafif olması hallerini anlatmak mümkündür, müstehaptır.
 • Meyyiti mümkünse en yakın kimsesi yıkamalıdır. Olmadığı takdirde varisi ve emanet sahibi kimse ücretsiz, meccanen yıkar. Ölü yıkamak büyük bir sevaptır. Bunun için de her müslümanın ölü yıkamasını bilmesi lazımdir. İslam’da cenaze yıkayan kimseleri hor görmek katiyyen caiz değildir. Yıkayıcıların Salih ve muttaki olması ve cenaze yıkamanın hükümlerine tamamıyla vakıf olması şarttır.
 • Erkeği erkek, kadını da kadın yıkar. Cenabet halindeki bir erkekle, hayız halindeki kadının ölü yıkaması mekruhtur.
 • Cenazenin tırnakları kesilmez, saçı, sakalı, bıyığı kırpılmaz ve taranmaz. Başına sarık sarılmaz.
 • Ölü olarak düşen bebek bir bez parçasına sarılarak defnedilir, yıkanması lazım gelmez.

Cenaze; yıkandıktan sonra kefene sarılır ki buna TEKFIN denir.

Yıkanan ölü kurulanır, sonra kefenlere sarılır.

Secdeye gelen azalarına, ağzına, burnuna, ellerine, dizine ve ayaklarına kâfur konur (Kâfur ağacından çıkarılan kokulu renksiz bir maddedir).

Kefen pamuktan yapılır, patiskadan, yani kıymetli ve beyaz pamuktan olması efdaldir. Yıkanmış veya yıkanmamış olmasi fark etmez.

Kefenin çeşitleri:  Kefen 3 kısımdır:

a)    Kefen-i Sünnet: Kefen erkeklerde 3 parçadır.
Kamis: Boyun kökünden ayaklara kadar olan gömlektir ki bu gömleğin yakası olmaz, etrafı oyulmaz.

İzar: Baştan aşagıya kadar olan örtüdür ki başıda örter.

Lifafe: Baştan ayağa kadar olup İzar’dan daha uzun olur, baş ayak tarafı bağlanır.

Kefen-i Sünnet kadınlarda 5 parçadan ibarettir. Yani erkekten 2 parça fazladır. Kadınlarda bir göğüs örtüsü ve birde basörtüsü de vardır.

b)    Kefen-i Kifayet: Erkek için izar ve lifafdan ibaret 2 parçadır. Kadında ise bunlara birde
başörtüsü ilave edilir.
c)    Kefen-i Zaruret: Erkek ve kadın için her ne bulunursa ona sarmaktır. Kat-i Zaruret
olmadıkça bir tek kefenle tekfin olmaz.
Kefen ölüye sarılmazdan evvel tütsülerle kokulanır.

[/slide] [slide name=”Cenaze Namazı”]

Cenâze namazı, vefat eden din kardeşlerimiz hakkında duâ olmak üzere bir Farz-ı Kifâyedir.

Cenâze namazının kılınması için aranan şartlar şunlardır:
Ölenin Müslüman olması. Müslüman olduğu bilinmeyen, bu hususta hâli gizli olan kimsenin cenâze namazı kılınmaz. Ölenin müslüman olduğuna mûteber sâhid ve delil lâzımdir.

Ölünün yıkanıp temiz kefene sarılmış olması.

Ölünün, imam ve cemâatin önünde olması.

Ölünün tamâmının veyâ bedeninin çoğunun mevcut olması. Eğer bedeninin çoğu gitmiş veyâ başsiz olarak yarısı varsa namazı kılınmaz, yıkanmaz. Bir beze sarılarak gömülür.

Cenâze Namazi dört tekbir ve Kıyâmla edâ edilir.
Bu Namazda secde ve rükû yoktur. İmam, ölünün göğsü hizâsında durur. Cemâat da arkasında saf tutar. Cemâat’a ölünün erkek veya kadın oldugu duyurulur, ona göre niyet edilir.

Yâni “Allâh için namaza, meyyit için duâya, er kişi (veyâ hâtun kişi) niyetine uydum hâzır olan imâma” diye kalben niyet edip İmam’ın arkasından tekbir alınır. Ilk tekbiri alırken eller kulak hizâsına kadar kaldırılıp göbek altında bağlanır, Sübhâneke, “ve celle senâüke” ile okunur.

Bundan sonra eller kaldırılmadan ikinci bir tekbir alınır. Bu tekbirleri imam âşikâr, cemâat ise gizli alır. “Allâhümme salli ve Allâhümme bârik…” okunur. Bundan sonra üçüncü tekbir alınır ve cenâze duâsı okunur. Cenâze duâsını bilmeyenler burada “Allâhümme innâ nesteiynüke…” yi yâni kunut duâsını, “rabbena atina”, “rabbeneğfirli” veyâ duâ niyeti ile Fâtiha-i Şerîfeyi okurlar. Daha sonra dördüncü tekbir alınır, selâm verilir, sonra eller yan tarafa bırakılır.

Üçüncü tekbirden sonra okunacak cenâze duâsı:
“Allâhümmagfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve
gâibinâ ve kebîrinâ ve sagîrinâ ve zekerinâ ve ünsânâ. Allâhümme men ahyeytehû minnâ feahyihî alel-islâmi ve men teveffeytehû minnâ feteveffehû alel-îmâni ve hussa hâzelmeyyite (*) birravhi verrâhati verrahmeti velmagfirati verridvân. Allâhümme in kâne muhsinen (**) fezid fî ihsânihî ve in kâne müsîen fetecâvez anhü ve lakkihi’lemne
velbüsrâ velkerâmete vezzülfâ birahmetike yâ erhamerrâhimîn.” (***)
(*) Kadın ise “hâzihil-meyyite” denir.
(**) Kadın ise “in kânet muhsineten fezid fî ihsânihâ ve in kânet müsîeten fetecâvez anhâ ve lakkihe’lemne” denir.
(***) Mânâsı: “Allâh’ım! Bizim dirilerimizi, ölülerimizi, hâzır ve gâib olanlarımızı, büyüklerimizi ve küçüklerimizi, erkeklerimizi ve kadinlarimizi afv-ü mağfiret buyur. Yâ Rabb! Bizden yaşattıklarını İslâm üzere yaşat. Bizden öldürdüklerini îmân üzere öldür. Bilhassa bu ölüyü kolaylığa, rahatlığa, mağfirete, rızâna erdir. Yâ Rabb! Eğer bu ölü, muhsin ise ihsânını artır; ve eğer hataları var ise affet. Kendisine emniyet, besâret, kerâmet ve kurbâniyet nasîb buyur, rahmetinle, yâ erhamerrâhimîn.”

Cenâze erkek çocuk ise, yukarıdaki duâ “alel-îmâni’den îtibâren şöyle okunur: “Allâhümmec’alhü lenâ feratan vec’alhü lenâ ecran ve zuhrâ. Allâhümmec’alhü lenâ şâfian ve müseffean.”
Cenâze kız çocuk ise, yukarıdaki cenâze duâsı “alelîmâni” den itibâren şöyle okunur: “Allâhümmec’alhâ lenâ feratan vec’alhâ lenâ ecran ve zuhrâ. Allâhümmec’alhâ lenâ sâfiaten ve müseffeaten.”

MÜHIM HATIRLATMA:
a) Bir çok kimseler, cenâze namazının dördüncü tekbirinde, ya hiç ellerini bırakmadan selâm vermekte veyâ sağ tarafa selâm vermek, sonra ellerini bırakmaktadır. Bu hareketlerin her ikisi de yanlıştır. Doğrusu, dördüncü tekbiri aldıktan sonra her iki eli yana bırakıp selâm vermektir. Çünkü kendisinde sünnet olan bir zikrin bulunduğu kıyâmlarda eller baglanır. Sünnet olan bir zikrin kalmadığı kiyamlarda ise, eller bağlanmaz, yana salınır. (Dürer,1/ 53)

b) Cenâze Namazı içinde imam açıktan “Allâhü Ekber” diye tekbir aldıkça bazı kimseler kafalarını kaldırmaktadırlar. Bu da yanlis ve tehlikeli bir harekettir. Dogrusu, kafa ile ve de başka bir âzâ ile namaz müddetince hiçbir harekette bulunmamaktır.

c) Cenâze Namazı kılınâcak yer veyâ ayakkabı temiz degilse, ayakkabıyı çıkarıp üzerine basmalıdır.

Cenâze Namazı kılındıktan sonra, tabutun dört ayağından tutup götürmek sünnettir. Mümkünse kırk adım taşımalıdır.Taşıyanlar sür’atle ve sallamadan götürürler.
Cenâzeyi tâkip ederken yüksek sesle zikir yapmak, mezarlıkta cenâze yere konmadan oturmak mekruhtur.
Kabir en az yarım adam boyu derinlikte ve cenâzenin rahatça girebileceği genişlikte kazılmalıdır. Daha derin kazılması daha iyidir. Kabrin kazılması tamamlanınca yer
sert ise lahit yapılır. Yâni kabrin kıble tarafı, cenâzenin sığabileceği kadar oyulur ve cenâze oraya konulur. Cenâze kabre kıble tarafından indirilir. Kabre koyan kimse, cenâzeyi, sağ tarafı üzerine koyarak yüzünü kıbleye çevirir. Koyarken de, “Bismillâhi ve alâ milleti Rasûlillâh” der.

Kefenin baş ve ayak tarafındaki bağlar çözülür. Lahdin içindeki cenâzenin üzerine toprak dökülmemesi için kerpiç konulur. Kerpiç kolay temin edilecekse, onun yerine kuru odun parçası veya kiremit gibi şeyler koymak mekruhtur. Kabrin üzeri toprakla örtülür. Aynı yerden çıkan topraktan olması şartı ile, bir karış kadar yükseltilir, deve hörgücü gibi yapılır. Uzunca veyâ dört köşe yapılmaz.
Kabir, sâhibinin eseri kaybolmaması için taşlarına yazı yazmakta beis yoktur. Cenâzeyi ev içine gömmek mekruhtur.Ev içine gömülmek peygamberlere mahsustur.Sâhibinden zorla alınan yere defnetmek de câiz degildir.
Cenâze sâhiplerine tâziye yâni başsagligi dilemek üç gündür. Üç günden sonra tâziye mekruhtur.Ölen kimsenin rûhu için Kelime-i Tevhîd ve Kur’ân-ı Kerîm hatimleri yaptırılıp rûhuna hediye edilmelidir. Bu ve benzeri hatimlerde ölü için çok büyük ecir, sevap ve fâide vardır. Yine ölünün rûhu için sadaka verip hayırlar yapmalı, fakirlere yardım ve ikrâmda bulunulmalı ve ıskat yapılması müstehzandır.

İnsan öldükten sonra kabre konulunca ona iki melek gelip; rabbinden, dîninden, peygamberinden, kitabindan suâl ederler.

Îman, itâat ve iyi amel sahiplerine Cenâb-i Hakk orada meleklerin suâline cevap verecek bir kudret verir. Böylece meleklerin suâllerini cevaplandirmaya muktedir olurlar.
Melekler, suâllerine cevap verebilen mü’minleri cennetle müjdeler ve o andan îtibâren bu mü’mine ilâhî ihsan ve mükâfâtlar başlar.

Kabirde Sual ve Cevaplar

– Rabbin kimdir?
– Rabbim, Allâhü Teâlâ.

– Dînin nedir?.
– Dînim, Dîn-i İslâm.

– Peygamberin kimdir?
– Peygamberim, Muhammed aleyhisselâm.

– Kitâbın nedir?
– Kur’ân-ı Azîmüşşân’dir.

– Kıblen neresidir?
– Kiblem, Kâbe-i Muazzama.

– Kimin Zürriyyetindensin?
– Hz. Âdem aleyhisselâmin zürriyetindenim.

– Hangi Millettensin?
– Milletim, Millet-i Ibrâhîm aleyhisselâm, Mü’minim Hakkâ, Müslümanim Elhamdü-lillâh.

Erkek ve kadınlar için kabirleri ziyâret menduptur.

Ziyâret esnâsında, 1 Fâtiha, 11 İhlâs-i Şerîf okunur ve hediye edilir. Bununla birlikte Yâsîn-i Şerîf ve Elhâkümüttekâsür sûrelerini de okumak müstehabdır. Okumak için kabirler üzerine oturmakta kerâhet yoksa da, okumaksızın geçmek, üzerlerinde uyumak veyâ kirletmek mekrûhtur.
Eğer kabirlere basmak zarûreti varsa, 1 Fâtiha,11 İhlâs-i Serîf okunup, o kabristanda yatan müslümanların ruhlarına hediye edildikten sonra basılıp geçilebilir. Kabir üzerindeki otları yolmak ve ağaçlari kesmek mekruhtur.
Çünkü ağaç ve otlar yaş olarak devam ettiği müddetçe, altında yatanların günahlarına keffârettir. Kurumuş olan ağaçları kesmek ve otları yolmakta beis yoktur. Evlâ olan, ondan da kaçınmaktır. Bilhassa insan kendi evine götürüp yakmamalı buna çok dikkat etmelidir.

MERAK EDİLENLER

Üyelik aidatı değişkendir. Önceki yılların istatistiki rakamları ve giderleri baz alınarak yeni yılın tahmini giderlerinin toplamının üye sayısına eşit olarak bölünmesiyle ortaya çıkan rakam kişi başına ödemekle yükümlü olan her birey için yıllık aidat olarak belirlenir. (Ailenin 18 yaşından küçük birinci ve ikinci çocukları ücrete tabidir. Ailenin 18 yaşından küçük, ikinci çocuktan sonraki çocukları 18 yaşına kadar ücretsizdir.) Üyeler Fon hizmetlerinden yararlanabilmeleri için yıllık aidat ücretini kendilerine bildirilen süre içerisinde ödemekle yükümlüdürler.( Bkz. Şartname 5. madde a ve b fıkrası )[/slide] [slide name=”Üyelik ne zaman yürürlüğe girer?”]Fona ait olan kayıt formu veya internet sitesi online kayıt bölümü üzerinden mevcut olan müracaat formu şartnamenin 2. maddesine uygun olarak doldurulup Fon‘a gönderilir. Bir dafaya mahsus ödenmesi gereken kayıt bedeli Fon hesabına havale yapılır. Kayıt ücretinin Fon resmi hesabına para giriş tarihinden 30 gün sonra Fon üyelik hakkı kazanılmış olur. Ani kaza ölümlerinde 30 gün bekleme süresi aranmaz.

Almanya ve Türkiye vatandaşlığı dışındaki ülke vatandaşlığına sahip olan üyelerin vefat etmeleri durumunda cenaze nakli en yakın havaalanına kadar yapılır. Cenaze masrafının Fon tarafında sadece 2500 euraya kadarı karşılanır, üzerindeki cenaze masrafı cenaze sahibine aittir. (Almanya ve Türkiye vatandaşlarının cenaze masrafı maksimum +/- 2500 euro kadardır.)[/slide] [slide name=”Almanya’da defnolunmak istiyorum, yinede fona üye olabilirmiyim?”]Cenazelerini Almanya`da defnetmek isteyen üyelerimiz için Şartnamenin 6. Maddesinin a,b,c fıkraları uygulanır. Cenaze Uluslararası standartlara haiz bir tabuta konularak defnedilecek  mazarlığa kadar nakil işlemi yapılır. Mezar yeri ücreti ve kirası cenaze sahibi tarafından ödenir. (Bkz. Şartname 7. madde f ve g fıkraları)

Tedaviye cevap vermeyen amansız bir hastalığa yakalanan kişilerin üyelik müracaatları kabul edilmemektedir. (Bkz. Şartname 3. madde b fıkrası)

Almanya ve üyenin vatanı dışındaki herhangi bir ülkede vefat vuku bulduğunda cenaze sahibi kendi imkanları ile  bulunulan ülkenin vatandaşı olduğu konsolosluk veya elçiliği üzerinden cenaze ile alakalı iş ve işlemlerini tamamlar. Süreç sonunda ölüm raporunun Fon‘a ibraz edilmesi durumunda mevtanın resmi mirascısına 1500 € yardım yapılır. Vefatın üyenin vatanında vuku bulması halinde cenaze yakını bağlı bulunduğu il veya ilçenin Mezarlıklar Daire Müdürlüğüyle cenaze iş ve işlemlerini tamamlar. Süreç sonunda ölüm raporunun Fon’a ibraz edilmesi halinde mevtanın resmi mirasçısına 500 € yardım yapılır.[/slide] [slide name=”18 yaşından büyük çocuklar Velisi üyeliğinden faydalanabilirmi?”]

Yeni kayıt müracaatlarında ailenin 18 yaşından gün almış olan her bir çocuğunun müstakil olarak üye kayıt formu doldurarak kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıtlı olan ailenin çocuklarının 18 yaşına girmeleri halinde mevcut olan üye kayıtları  aile üye dosyasından ayrılıp kendi adlarına mahsus münferit üye dosyası açılır. Bulunulan yılın sonunda  Fon tarafından  adlarına dosya açılıp üyeliklerinin devam ettiğine dair kendilerine  bilgilendirme mektubu gönderilir.[/slide] [slide name=”Üyenin yükümlülükleri varmıdır?”]

Her sözleşme sahibi kendisini veya ailesini ilgilendiren kişisel bilgiler, bu bilgilerdeki her türlü durum değişikliği (Medeni hal, adres, telefon, konto, yeni doğan çocuk, soyisim değişikliği vs.) eksiksiz olarak  Fon‘a 15 gün içerisinde bildirmekle, şartnameye uygun hareket etmek ve yıllık aidatı verilen süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.[/slide] [slide name=”Yıllık ödemeleri hesabımdan çekemediğiniz zaman ikaz masrafı ilave edilirmi?”]Fonumuza hesaptan para çekme yetkisi vermiş üyenin, her hangi bir sebepten dolayı hesabından ilgili meblağın çekilememesi halinde banka işlem ve masraf bedeli olan 10€ yu yıllık aidatının üzerine ilave edip  Fon hesabına havale yapması gerekir

Üye olmakta müslüman olma şartı aranmaktadır. Müslüman her ülke vatandaşı Fon’a üye olabilmektedir.

Üyelik başvurusu online yapılmıyor ise üye kayıt formu eksiksiz doldurulup imzalanıp orjinal olarak birinci sayfası ve kayıt ücretinin havale yapıldığına dair banka makbuzunun kopyası ile birlikte Merkad Cenaze Fonu Köln adresine normal posta yoluyla ulaştırılır. Faks yoluyla ulaştırılan kayıt formları dikkata alınmaz.[/slide] [slide name=”% 100 engelli çocuklar velisi üyeliğinden ne zamana kadar yararlanabilir?”]% 100 engelli çocuklar kayıt olduktan sonra velisinin üyeliğinden 18 yaşına kadar yararlanabilir.

Müslüman her ülke vatandaşı Fon’a üye olabilir. (Bkz. Şartname 1. Madde a,b,c fıkraları – 7 madde i fıkrası)

İletişim: Her türlü soru, öneri veya destek için bize ulaşmaktan çekinmeyin.

MERKAD Beerdigungshilfe e.V.

Adres:

Kaiser-Wilhelm-Str. 230, D – 47169 Duisburg

Bleriotstr. 13, 50827 Köln

Telefon:

Duisburg: +49(0) 203 – 570 84 51

Köln: +49 221 – 299 325 53/4

Telefax:

Köln: +49 221 – 299 281 60

E-Mail:

info@merkad.de

Unutmayın, acılı anlarınızda sizlere destek olmak, en büyük önceliğimizdir

İletişim: Her türlü soru, öneri veya destek için bize ulaşmaktan çekinmeyin.

MERKAD Beerdigungshilfe e.V.

Adres:

Kaiser-Wilhelm-Str. 230, D – 47169 Duisburg

Bleriotstr. 13, 50827 Köln

Telefon:

Duisburg: +49(0) 203 – 570 84 51

Köln: +49 221 – 299 325 53/4

Telefax:

Köln: +49 221 – 299 281 60

E-Mail:

info@merkad.de

Unutmayın, acılı anlarınızda sizlere destek olmak, en büyük önceliğimizdir