MERKAD Cenaze Nakli Yardimlasma Fonu
Bleriotstraße 13, 50827 Köln, Deutschland / Tel : 0221 / 299 325 53 -54 – Fax : 0221 / 299 281 60

1- Müracaat edenin kimlik bilgileri

(Persönliche Daten des Antragstellers)

z.B. 20/01/2000